Zarys etapów nauki

Polski Instytut Refleksologii
organizuje seminaria refleksologii dla własnych potrzeb lub nauki nowego zawodu

POLSKI INSTYTUT REFLEKSOLOGII prowadzi działalność dydaktyczno-szkoleniową przygotowując do zawodu refleksologa lub wykonywania zabiegów refleksologii dla potrzeb własnych, rodziny lub znajomych. Regularne seminaria I i II stopnia w ciągu całego roku nauczą podstaw teorii i praktyki, technik pracy, prawidłowego „chodzenia” kciukiem i palcami po stopach i dłoniach metodą Wandy Bratko, osadzoną na metodzie Ingham. Pierwszy stopień nauki to podstawy metody Ingham, od 2 stopnia łączymy metdę Ingham z metodą wypracowaną w ciągu ponad 20 lat przez Wandę w docelowym kierunku refleksologii terapeutycznej.

Cykl nauki w PIR składa się z 5 odrębnych etapów nauki stanowiących drogę do uzyskania tytułu DYPLOMOWANY REFLEKSOLOG.

Naukę można przerwać na dowolnym etapie, jak również w ciągu 2 lat od ostatniego seminarium podjąć jej kontynuację. Można brać udział w dowolnych ilościach seminariów i warsztatów dla zaawansowanych – jeżeli ktoś sobie tego życzy dla dalszego kształcenia się w zawodzie.
Przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe.
Naukę zawodu Refleksologa wiosną i jesienią każdego roku prowadzi pani mgr Wanda Budzanowska-Bratko Dyplomowany Refleksolog, pierwszy polski nauczyciel zawodu – mający uprawnienia Międzynarodowego Instytutu Refleksologii do prowadzenia wykładów dla polsko mówiącej społeczności na całym świecie jak również posiada prawa autorskie do polskiego tłumaczenia podręcznika technicznego „Lepsze zdrowie z refleksologią stóp” autora D.C.Byers.

Naukę I i II stopnia prowadzą również nauczyciele PIR.

Każdy nauczyciel PIR ma za sobą co najmniej 5-cio letni staż praktyki w zawodzie i prowadzenie zajęć na seminariach refleksologii. Większość z nich pracuje w pełnym wymiarze godzin zawodowo jako refleksolodzy już ponad 10 lat. Są refleksologiami z dobrym doświadczeniem, którym można w pełni zaufać. Właśnie praktyka czyni Mistrza w zawodzie. Tak jest w zawodzie Nauczyciela PIR. Program pracy dla wszystkich nauczycieli jest jednakowy.

III stopień nauki oraz dwukrotny udział w warsztatach dla zaawansowanych prowadzone są w obecności Wandy Bratko.

Na warsztatach może być zdawany egzamin praktyczny na stopach nauczyciela w godzinach wieczornych – po programie zajęć. Egzamin testowy zdawany jest w piątki w godzinach popołudniowych po uprzednim zgłoszeniu u organizatora.

Program nauki obejmuje 350 godzin – w tym nauka anatomii i fizjologii w jej podstawowych zasadach pracy, nauka teorii i praktycznej refleksologii na seminariach, warsztatach pod okiem nauczyciela, wykonanie 120 zabiegów na stopach najbliższych z prowadzeniem dokumentacji opisowej – kartotek. Podręczniki obowiązujące do programu nauki:
„Lepsze zdrowie z refleksologią stóp i rąk” – D.C.Byers,
„Praktyczna refleksologia drogą do zdrowia” 2 tomy – Wanda Budzanowska Bratko,
Program naszych zajęć jest zarejestrowany w Departamencie Nauki RiEN.

Całokształt programu opracowała Wanda Bratko.

 

———————————————

Polski Instytut Refleksologii informuje, że wszelkie szkolenia i warsztaty prowadzone w Jego imieniu na terenie Polski organizowane są wyłącznie przez nauczycieli posiadających rekomendację/umowę z PIR. Terminy szkoleń są dostępne na stronie instytutu.

Refleksolodzy wykształceni w Instytucie, wg programu szkoleń, nie mają prawa ingerować w zalecane przez służby medyczne zabiegi rehabilitacji, fizjoterapii czy też przyjęty sposób leczenia i
zleconą terapię farmakologiczną. Praca refleksologa ogranicza się do wykonywania czynności manualnych na stopach, rękach, uzupełnieniem jest twarz i głowa, przewidzianych programem nauki PIR. Refleksolog nigdy nie dotyka chorych miejsc. 

Żaden z refleksologów wykształconych przez PIR, nie może poddawać w wątpliwość działalności  personelu medycznego oraz nie ingeruje w leczenie prowadzone przez lekarzy. Program nauczania refleksologii nie wykorzystuje w swoich działaniach farmakologii ani też nie korzysta z szeroko rozumianego ziołolecznictwa (maści olejów, naparów i innych preparatów).
Podkreślenia wymaga to, iż refleksologia to praca  na stopach, rękach, twarzy i głowie, uzupełnieniem tej pracy są paznokcie – powierzchnie odkryte.
Refleksologia jest jedynie holistycznym poszukiwaniem dobrego zdrowia na wyłączne życzenie osoby zainteresowanej.

Wanda Budzanowska-Bratko nie tworzy, ani nie poleca żadnych receptur dla refleksologów, uczy jedynie zawodu refleksologa w całości i za to ponosi pełną odpowiedzialność.

Wanda Budzanowska-Bratko posiada prawa autorskie dla nauki zawodu refleksologa w języku polskim na cały świat z IIR w USA.

© 2022 Refleksologia.com