III stopień

SEMINARIUM III-go STOPNIA – prowadzi Wanda Bratko

– teraz jesteśmy partnerami do rozmowy z wykładowcą , nauczycielem , instruktorem.

Mamy obowiązek dostarczyć dokumentację przeprowadzonych 120 zabiegów, 20 osób po 4-ry zabiegi to jest 80 zabiegów, 40 zabiegów indywidualnych – z pełnymi opisami kolejnych po sobie zachodzących zmian w ciele człowieka poddanego zabiegom. Kartoteki te, składamy wcześniej u nauczyciela dla ich sprawdzenia.

Teraz możemy zgłosić swój udział do zdawania egzaminu praktycznego na stopach nauczyciela wskazanego przez Wandę Bratko.
Uczestnik otrzymuje kartę III stopnia nauki zawodu w innym kolorze.

© 2018 Refleksologia.com