Refleksologia w Europie

Europejska Organizacja Refleksologów RiEN
(Reflexology in Europe Network)

rien-logo

 

Rok założenia 1994

Polski Instytut Refleksologii jest członkiem RiEN od roku 2000

Cele Organizacji:

  • RiEN jest platformą do wymiany pomysłów, informacji i doświadczenia pomiędzy europejskimi i światowymi organizacjami zrzeszającymi refleksologów. Kontakty takie są możliwe dzięki organizowanym rokrocznie konferencjom.
  • Organizacja RiEN prowadzi ścisłą współpracę z Komisją d/s wdrażania komplementarnych terapii w krajach Unii Europejskiej – dążąc do uznania refleksologii jako jednej z nich.
  • Pomoc powstającym i istniejącym organizacjom refleksologów przez udzielanie instrukcji porad i doświadczenia.
  • Prowadzenie prac badawczych w RRG (RiEN Working Group) grupach badawczych poszczególnych organizacji członkowskich.
  • Wymiana wyników badań naukowych pomiędzy zainteresowanymi krajami i promowanie współpracy w skali światowej.
  • Prowadzenie prac w dziedzinie programu szkolenia refleksologów, zapewniając odpowiednie standardy dla właściwego poziomu edukacji dla europejskich krajów członkowskich.

Łącze do strony internetowej RiEN »

© 2022 Refleksologia.com