Warsztaty dla Zaawansowanych

Warsztaty są przeznaczone dla uczestników programu PIR, którzy ukończyli III stopień szkolenia refleksologii stóp oraz kurs refleksologii rąk i przynajmniej pierwszy stopień twarzy i głowy, oraz przygotowują się do kontynuacji nauki i praktyki.

Te spotkania to praktyka, praktyka w zawodzie, wprowadzanie dalszych uzupełniających form pracy, rozpracowywanie na stopach poszczególnych układów ciała człowieka już ze znajomością anatomii i fizjologii oraz podręczników refleksologii.

Uczymy się na tych warsztatach dbania o własne zdrowie poprzez prace na stopach, łączymy ją z pracą na rękach, doświadczamy osobiście tego co w codziennej pracy odczuwa sam pacjent – klient.

Po zdaniu egzaminu praktycznego po III stopniu, program szkolenia przewiduje uczestnictwo w dwu warsztatach. Warsztaty odbywają się jedynie w miesiącach kwietniu lub październiku każdego roku. W zależności od ich potrzeb. Tematy – za każdym razem inne uzupełniają wykształcenie refleksologia.

Teraz jest możliwość przystąpienia do egzaminu testowego-pisemnego Refleksolog Dyplomowany.

© 2018 Refleksologia.com