Refleksologia twarzy i głowy

Nauka refleksologii twarzy i głowy od 1 stycznia 2019 składa się jak poprzednio z dwóch stopni nauki niezbędnej dla całości programu zawodu refleksologa, jako temat uzupełniający.

Będzie to uwidocznione w dokumencie końcowym całości programu PIR:

DYPLOMOWANY   REFLEKSOLOG stóp, rąk, twarzy i głowy

Podstawą programu nauki zawodu refleksologa PIR jest nauka na stopach. Po dwóch etapach refleksologii stóp włączamy refleksologię rąk – tylko jednodniowe spotkanie, a następnie dwu stopniowa nauka refleksologii twarzy i głowy, jako forma uzupełniająca program PIR zgłoszony do RiEN.

Koszt:
I stopień nauki 990 zł (od 1 marca  2022 koszt 1300 zł)
II stopień nauki 990 zł (od 1 marca  2022 koszt 1300 zł)

Na II stopniu po zaprezentowaniu Nauczycielowi wymaganej ilości kart przeprowadzonych zabiegów twarzy i głowy praktyka wykonywanego zabiegu określi zakończenie spotkania z nauczycielem. Jeżeli decyzją Nauczyciela nie masz pełnej swobody w prowadzonym zabiegu, ewentualne konsultacje dalej określi Nauczyciel we własnym zakresie.

Refleksolog w swojej dalszej praktyce i pracy sam będzie decydował, która forma prowadzonych zabiegów mu odpowiada i jak nawzajem stopy, ręce, twarz i głowa mogą się praktycznie uzupełnić w poszukiwaniu zdrowia ciała człowieka.

Do programu twarzy i głowy możemy podejść po II stopniu stóp oraz pracy na rękach.  Jeżeli wykonasz 40 zabiegów Nauczyciel decyduje, czy jesteś gotowy do samodzielnej praktyki w tej pracy już na etapie ukończonego II stopnia.

Stwierdzeniem ukończenia tego etapu szkolenia będzie karta Instytutu.
Pomiędzy etapami nauki nie może upłynąć termin dłuższy niż dwa lata.
Nauczyciela I i II stopnia wybierasz samodzielnie z informacji terminów szkoleń zamieszczanych na naszej stronie.

Jeżeli zachodzi konieczność indywidualnych lub grupowych konsultacji – uzgadniasz je z nauczycielem.

2,3 lub max 4 osobowe – 200 zł od osoby

Terminy spotkania ustala bezpośrednio nauczyciel.

Naukę refleksologii twarzy i głowy prowadzą nauczyciele zawodu refleksologa PIR – lista nauczycieli

© 2018 Refleksologia.com