Warunki i koszty uczestnictwa

Uczestnictwo i rezerwacje miejsca na seminaria zgłasza się u organizatora terenowego. Przedpłata na Warsztaty winna być dokonana w terminie do 2 tygodni od terminu zajęć do terenowego organizatora. Kwota ta nie podlega zwrotowi. Różnicę dopłacamy w dniu rozpoczęcia zajęć.

stopa-2016

 

 

REFLEKSOLOGIA STÓP

Zawsze zajęcia dwudniowe.

Koszty:
I stopień – 1600 zł wliczony koszt materiałów do nauki zawodu
II stopień – 1400 zł
III stopień – 1200 zł
I Warsztaty – 1200 zł
II Warsztaty – 1200 zł
Egzamin praktyczny – 200 zł
Test dyplomowany – 450 zł

Od 1 stycznia 2017 w program nauki zawodu „Dyplomowany Refleksolog” wprowadzono obowiązkową naukę refleksologii rąk po ukończonym II stopniu refleksologii stóp.

W warsztatach mogą wziąć udział osoby po III stopniu refleksologii stóp, które mają wykonanych 120 zabiegów na stopach sprawdzonych przez nauczyciela prowadzącego, oraz po kursie refleksologii rąk.

stopa-2016

 

 

REFLEKSOLOGIA RĄK

Zajęcia refleksologii rąk jednodniowe.
Kurs dostępny dla osób po minimum II stopniu refleksologii stóp.

Koszt kształcenia – 800 zł w cenie skrypt i mapa rąk

 

stopa-2016

 

 

REFLEKSOLOGIA TWARZY I GŁOWY

Przystąpienie do kursu refleksologii twarzy i głowy jest możliwe po ukończeniu II stopnia refleksologii stóp oraz refleksologii rąk.

I stopień – 1300 zł wliczony koszt materiałów do nauki
II stopień – 1300 zł


stopa-2016

 

 

KONSULTACJE z nauczycielami – koszt 200zł.
2,3 lub max 4 osobowe – 200 zł od osoby (w zależności od ilości osób, godziny ustala nauczyciel)

Konsultacja nauczyciela po II stopniu STÓP jest obowiązkowa, jeżeli na III stopniu chcemy przystąpić do egzaminu praktycznego.

Materiały szkoleniowe są własnością PIR i w żadnym wypadku nie mogą być kopiowane na użytek inny niż kurs prowadzony przez upoważnionego nauczyciela PIR.
Szkolenia można kontynuować w różnych miastach w obrębie PIR.

——-

Na zajęcia należy przynieść ze sobą małą poduszkę, duży ręcznik, puder dziecięcy, papucie domowe, wygodne ubranie np: spodnie, dres, należy obciąć krótko paznokcie u rąk i u nóg. Posiłek zabezpieczyć we własnym zakresie. Proszę uprzejmie o umycie włosów – głowy przed zajęciami.

Każdy uczestnik po zajęciach otrzymuje kartę identyfikacyjną PIR stwierdzającą uczestnictwo w poszczególnych etapach nauki do zdania egzaminu testowego DYPLOMOWANY REFLEKSOLOG.

Każdy uczący się zawodu refleksologa może zostać członkiem PIR – po uiszczeniu opłaty członkowskiej (na 2022 rok – 30.00 zł), w ramach tej opłaty – jest dokształcanie w zawodzie, nowości refleksologii świata, konferencje, spotkania.

Osoby po pomyślnie zdanym egzaminie praktycznym na stopach i będące członkiem Instytutu mogą skorzystać z umieszczenia swojego adresu praktyki w terenie na naszej stronie internetowej PIR – opłata za rok 2022 wynosi 300.00 zł.
W przypadku Refleksologów z dłuższym stażem, na stronie internetowej PIR mogą znaleźć się jedynie osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat brały udział w Warsztatach dla Zaawansowanych Refleksologó lub przeszły pozytywnie konsultacje u nauczyciela. Czyli osoby, mające rekomendację PIR.

Osoby zainteresowane działalnością refleksologii w Europie i w świecie, jej osiągnięciami w praktyce zawodowej mogą prenumerować biuletyn Polski Refleksolog, który jest dla nas forum polskiej i światowej refleksologii.

Odpowiadamy na wszystkie listy, opisujemy ciekawe przypadki z naszej codziennej pracy zawodowej i o europejskich spotkaniach refleksologów.

W przypadku nie odnawiania corocznego członkostwa osoba traci prawa członka Polskiego Instytutu Refleksologii.

Opracowała: Wanda Budzanowska-Bratko
Założyciel Polskiego Instytutu Refleksologii

© 2022 Refleksologia.com