Warunki i koszty uczestnictwa

Uczestnictwo i rezerwacje miejsca na seminaria zgłasza się u organizatora terenowego. Przedpłata na Warsztaty winna być dokonana w terminie do 2 tygodni od terminu zajęć do terenowego organizatora. Kwota ta nie podlega zwrotowi. Różnicę dopłacamy w dniu rozpoczęcia zajęć.

stopa-2016

 

 

REFLEKSOLOGIA STÓP

Zawsze zajęcia dwudniowe.

Koszty:
I stopień – 1300 zł wliczony koszt materiałów do nauki zawodu
II stopień – 990 zł
III stopień – 990 zł
I Warsztaty – 990 zł
II Warsztaty – 990 zł
Egzamin praktyczny – 200 zł
Test dyplomowany – 450 zł

Od 1 stycznia 2017 w program nauki zawodu „Dyplomowany Refleksolog” wprowadzono obowiązkową naukę refleksologii rąk po ukończonym II stopniu refleksologii stóp.

W warsztatach mogą wziąć udział osoby po III stopniu refleksologii stóp, które mają wykonanych 120 zabiegów na stopach sprawdzonych przez nauczyciela prowadzącego, oraz po kursie refleksologii rąk.

stopa-2016

 

 

REFLEKSOLOGIA RĄK

Zajęcia refleksologii rąk jednodniowe (7-8 godz.).
Kurs dostępny dla osób po minimum II stopniu refleksologii stóp.

Koszt kształcenia – 500 zł w cenie skrypt i mapa rąk

 

stopa-2016

 

 

REFLEKSOLOGIA TWARZY I GŁOWY

Przystąpienie do kursu refleksologii twarzy i głowy jest możliwe po ukończeniu II stopnia refleksologii stóp oraz refleksologii rąk.

I stopień – 990 zł wliczony koszt materiałów do nauki
II stopień – 990 zł


stopa-2016

 

 

KONSULTACJE z nauczycielami – koszty:
2,3 lub max 4 osobowe – 200 zł od osoby (w zależności od ilości osób, godziny ustala nauczyciel)

 

Materiały szkoleniowe są własnością PIR i w żadnym wypadku nie mogą być kopiowane na użytek inny niż kurs prowadzony przez upoważnionego nauczyciela PIR.
Szkolenia można kontynuować w różnych miastach w obrębie PIR.

——-

Na zajęcia należy przynieść ze sobą małą poduszkę, duży ręcznik, puder dziecięcy, papucie domowe, wygodne ubranie np: spodnie, dres, należy obciąć krótko paznokcie u rąk i u nóg. Posiłek zabezpieczyć we własnym zakresie. Proszę uprzejmie o umycie włosów – głowy przed zajęciami.

Każdy uczestnik po zajęciach otrzymuje kartę identyfikacyjną PIR stwierdzającą uczestnictwo w poszczególnych etapach nauki do zdania egzaminu testowego DYPLOMOWANY REFLEKSOLOG.

Każdy uczący się zawodu refleksologa może zostać członkiem PIR – po uiszczeniu opłaty członkowskiej (na 2020 rok – 150.00 zł), w ramach tej opłaty – jest prenumerata biuletynu „Polski Refleksolog” do użytku wewnętrznego dla utrzymania stałego kontaktu w naszej wspólnej pracy, dokształcanie w zawodzie, nowości refleksologii świata, konferencje, spotkania.

Osoby po pomyślnie zdanym egzaminie praktycznym na stopach i będące członkiem Instytutu mogą skorzystać z umieszczenia swojego adresu praktyki w terenie na naszej stronie internetowej PIR – opłata za rok 2020 wynosi 240.00 zł.
W przypadku Refleksologów z dłuższym stażem, na stronie internetowej PIR mogą znaleźć się jedynie osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat brały udział w Warsztatach dla Zaawansowanych Refleksologó lub przeszły pozytywnie konsultacje u nauczyciela. Czyli osoby, mające rekomendację PIR.

Osoby zainteresowane działalnością refleksologii w Europie i w świecie, jej osiągnięciami w praktyce zawodowej mogą prenumerować biuletyn Polski Refleksolog, który jest dla nas forum polskiej i światowej refleksologii.

Odpowiadamy na wszystkie listy, opisujemy ciekawe przypadki z naszej codziennej pracy zawodowej i o europejskich spotkaniach refleksologów.

W przypadku nie odnawiania corocznego członkostwa osoba traci prawa członka Polskiego Instytutu Refleksologii.

Opracowała: Wanda Budzanowska-Bratko
Założyciel Polskiego Instytutu Refleksologii

© 2018 Refleksologia.com