Egzamin – Refleksolog Dyplomowany

EGZAMIN KOŃCOWY TESTOWY

Zgłoszenie do egzaminu powinno być dokonane na 30 dni przed planowanym terminem u Wandy Bratko e-mail: lub u nauczyciela prowadzącego.

Zaliczone dwa warsztaty dla zaawansowanych wg programu.Egzamin pisemny trwa 4 godziny i jest sprawdzianem znajomości podręcznika „Lepsze zdrowie z refleksologią stóp” D.C.Byers`a oraz podręcznika „Praktyczna refleksologia drogą do zdrowia” – Wandy Bratko.

Po egzaminie zdający uczestniczy praktycznie w zajęciach z grupą.

Zdanie egzaminu pisemnego nadaje tytuł Dyplomowany Refleksolog.

Scroll to Top