1998

Announcement Date: 6 maj 1998

Zdecydowanie mocna w zawodzie refleksologa postanawia wciągnąć w zagadnienie Ministerstwo Szkolnictwa w celu zapoznania się z naszym programem szkolenia prowadzonym w terminach wiosenno-jesiennych – odpowiedź z Ministerstwa – Zagadnienie stanowi temat dla Ministerstwa Zdrowia i dopiero z jego opinią możemy podjąć dalsze kroki.

Pierwsza korespondencja została wysłana do Ministerstwa Zdrowia RP – w sprawie przyjęcia refleksologii jako terapii i zawodu wspierającego pracę lekarza. Na pierwszym spotkaniu z v-ce Ministrem Zdrowia dostaje informację, że powinna nadal uczyć zainteresowanych, ale bezwzględnie zbierać niezbędne dokumentacje dla prowadzenia w przyszłości rozmów w temacie.

Spotkanie w Warszawskim Klubie Lekarza – przedstawia refleksologię grupie 46 lekarzy – 4-ch z nich w trakcie prowadzonego wykładu ma wykonywany zabieg refleksologii na stopach przez dobrze już wykształconych przez nią refleksologów. Opinia tych lekarzy jest bardzo pozytywna na profesjonalne wykonywanie zabiegu i uzyskane informacje. Na innym spotkaniu przeor klasztoru po skończonym zabiegu refleksologii skomentował „Jak na spowiedzi”.

Pozytywne opinie i zainteresowanie tematem, ale ciągle tylko w odosobnionych grupach słuchaczy i uczestników spotkań z zastosowaniem praktycznym na cele prywatne i dla najbliższych w rodzinie. Przed spotkaniami ze światem medycznym zawsze ostrzegano Wandę, że lekarze zniszczą tutaj każdego terapeutę medycyny niekonwencjonalnej. Wanda nie miała żadnej obawy w konfrontacji z polskim i nie tylko światem medycznym zawsze wychodzi z tych spotkań z sukcesem. Jest pewna, że Jej wiadomości praktycznej refleksologii w połączeniu z medycznie przyjętą teorią są nie do pokonania w tych rozmowach.

Jesień 1998 roku – Polskie Stowarzyszenie Refleksologów zostało przekształcone w Polski Instytut Refleksologii – który ma na celu nauczyć zawodu, a w przyszłości przede wszystkim prowadzenie badań naukowych w Polsce we współpracy refleksolog – pacjent – lekarz w programie RIEN Reflexology in Europe Network – oraz Polskiej Medycyny. Towarzyszem w podróżach po Polsce jest teraz pani Grażyna W. z Lublina. Pracę rozpoczyna nasza pierwsza w języku polskim strona internetowawww.refleksologia.com – i w tym momencie włączam się do czynnego prowadzenia pracy administracyjno-organizacyjnej jako dyrektor Instytutu. Dziecko nasze dorosło – można je zostawić samo na czas naszych podróży.

© 2022 Refleksologia.com