1999

Announcement Date: 23 marzec 1999

W kraju coraz więcej osób zainteresowanych refleksologią. Pierwsze osoby zdały egzaminy praktyczne na stopach oraz egzamin teoretyczny dyplomowanego refleksologa. Inni też robią już dobrą robotę w zawodzie. Radio Lublin przeprowadziło kilka 3-godzinnych spotkań z refleksologią na antenie – słuchacze dzwonią – Wanda odpowiada. Radio Puls w Lublinie udostępniło dwukrotnie na swej antenie 45 minut dla spotkania z refleksologią. Praktyka w Lublinie zaczyna kwitnąć dla tamtejszych wykształconych refleksologów. Refleksologia dla Wandy staje się coraz większą pasją. Olbrzymie ilości zabiegów na stopach przywracają ludziom dobre zdrowie. Wciąż się uczy i pisze….. nie widać temu końca.

Pracy merytorycznej jest coraz więcej – Wanda nie jest w stanie podołać wszystkim obowiązkom – nauka, praktyka, wykłady, organizacja pracy – w Polsce i w Kanadzie. Opisuje wszystkie przypadki pracy w zawodzie musi pogodzić z obowiązkami matki i żony. Obok refleksologii pracuje – bo refleksologia nie płaci jeszcze w całości rachunków.

Ja ze swej strony staram się nawiązywać nowe kontakty w kraju czego efektem jest rozpoczęcie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie pod kierownictwem Pani dr A.Klinik w celu niesienia pomocy i informacji praktycznych dla potrzebujących jak również osób zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Stwardnienia Rozsianego. Dwa razy w roku spotkania z osobami dotkniętymi tym schorzeniem i prowadzenie zabiegów terapeutycznych zapoznając z nimi również członków rodziny chorego. Zabiegi te są pierwszą formą badań naukowych dla polskiej organizacji „stopy w refleksologii i stwardnienie rozsiane w stopach”. Prowadzimy dokładne opisy tych przypadków. Redakcja „Nieznanego Świata” organizuje spotkanie z refleksologią w swoim klubie po uprzednim ukazaniu się artykułu red. Janiny Sodolskiej-Urbańskiej, na spotkanie nieoczekiwanie przyszło około 350 osób – sala pękała w szwach. Po tym spotkaniu Wanda powiedziała „byłam na doskonałej fali swojej refleksologii”. Takie spotkania dodają każdemu ostróg kto sieje ziarno dobrej roboty.

Coraz więcej ludzi bierze udział w wykładach pierwszego stopnia refleksologii, ale po skończeniu uważają, że są już wykształconymi refleksologami. Jest to program 2-letniej nauki.

© 2022 Refleksologia.com