2008

Announcement Date: 30 lipiec 2008

2008-2Wieloletnia praca naszego Instytutu w krzewieniu wiedzy o prawdziwej terapii refleksologii, wiedzy opartej na faktach reprezentowanych w medycynie stosowanej daje coraz lepsze efekty, wyniki Społeczeństwo zaczyna szukać informacji, nasza strona internetowa jest coraz liczniej odwiedzana przez osoby potrzebujące informacji lub nowych wiadomości  w  poszukiwaniu dobrego zdrowia. Wprowadziliśmy ciekawą formę propagowania zagadnienia poprzez spotkania z grupami osób zainteresowanych dbałością o własne zdrowie. Prowadzimy spotkania informacyjne z uczestnikami Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Prasa krajowa coraz częściej zajmuje się zagadnieniami refleksologii, jako formy wspomagania własnego zdrowia i dobrego samopoczucia.

2008-4Coroczne warsztaty dla zaawansowanych refleksologów (w tym roku już IX) przekazały nowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej naszym refleksologom. Warsztaty są formą ciągłej dbałości o podnoszenie kwalifikacji refleksologów  kształconych przez PIR. Tematem Warszatów  „Miejsca odpowiadające, bezpośrednie i pomocnicze w pracy na stopach i rękach”.

Wanda Budzanowska-Bratko uczestniczyła  w spotkaniu (konferencji roboczej) organizacji europejskich refleksologów  RIEN – Reflexology In Europe Network w Paryżu. Tematem spotkania było zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją refleksologii w poszczególnych krajach członkowskich, uzgodnienie wspólnego ramowego programu nauczania i wymogów z tego płynących dla szkół (PIR jest jedyną polską szkołą refleksologii rozpoznawaną w organizacji RiEN).

W listopadzie  Wanda wzięła udział w konferencji kanadyjskich refleksologów w Montrealu. Dzięki swojej działalności,  prowadzona przez nią Polish-Canadian Reflexology Group w Kanadzie, uzyskała akredytację organizacji kanadyjskiej Reflexology Association In Canada z rozpoznaniem dyplomu PIR.

2009-3 2009-4Wanda przeprowadziła seminarium dla   dyplomowanych kanadyjskich refleksologów  GRRA  Kitchener  – Guelph. Zajęcia  były prowadzone formą pracy polskich Warsztatów dla Zaawansowanych Refleksologów – praktyka czyni mistrza…

Ciekawe doświadczenia pracy w zawodzie refleksologa  Wanda ujęła w swoim podręczniku „Praktyczna refleksologia drogą do zdrowia”, zawierającego 220 stron. Podręcznik ten, ma na celu zapoznać laika z „tajemnicami” pracy w zawodzie, efektami pracy na stopach, rozsądnym spojrzeniem na lustrzane odbicie pracy ciała w pracy na stopach i poszukiwaniu w sobie dobrego zdrowia.
Dla praktykującego już refleksologia to olbrzymia ilość drobnych informacji, na które powinien zwrócić uwagę każdy praktykujący w zawodzie. Podręcznik można nabyć  korzystając z namiarów na naszej stronie.

© 2022 Refleksologia.com