2004

Announcement Date: 29 lipiec 2004

Wprawdzie do wiosny daleko, ale w przygotowaniu jest kolejny skrypt na III-cie Warsztaty Refleksologii dla zaawansowanych. Tym razem będzie to nauka praktycznej refleksologii na rękach do łokcia. Jest to o tyle ważne – że takiej formy zabiegu nie prowadzi dotychczas nikt. Połączyła pracę Metody Ingham z własnymi wypracowanymi przez doświadczenie zawodowe technikami. Ponownie zastanawia się czy wszystko pójdzie wg jej ustaleń zawodowych. Udało się. Ja uważam, że jej się wszystko udaje z refleksologią – to co założy to osiąga. Powoli ale systematycznie.

wyklad

Kolejny list przesłaliśmy do Rady Terapii ds. Medycyny Niekonwencjonalnej z prośbą o zajęcie stanowiska wobec refleksologii w kraju. Korespondencje z Ministerstwem Zdrowia pozostają zawsze bez odpowiedzi za wyjątkiem roku 2000.

Zwróciliśmy się listem do Ministerstwa Pracy o wpisanie w rejestr polskich zawodów – zawodu refleksologa. Odpowiedź niemalże natychmiastowa – opracowaliśmy klasyfikację zawodu, przesłaliśmy w załączeniu kilka medycznych opinii na temat praktycznej refleksologii dla potwierdzenia faktu, że refleksologia winna być uznana i zarejestrowana jako terapia wspierająca pracę lekarza. Proszą jednak również o opinię Ministerstwa Zdrowia – tutaj ciągłe zmiany Ministrów. Kogo prosić o opinię? Nadal czekamy na ostateczne decyzje.

W maju odbyła się doroczna konferencja AGM (Annual General Meeting) – europejskich refleksologów. Zatwierdzono program nauczania obejmujący 400 godzin. Polski Instytut Refleksologii ma możliwość czynnego włączenia się w prowadzenie badań naukowych Organizacji Europejskiej RIEN . Jednak do czasu oficjalnego rozpoznania terapii przez odpowiednie władze w kraju nie możemy działać. Niestety w chwili obecnej nikt na zatwierdzenie nie ma ochoty. Unia Europejska dysponuje funduszami na te cele, ale……? Niemniej nie tracimy nadziei i nadal pukamy do wszelkich możliwych drzwi.

Stwierdzić trzeba, że wprowadzenie do Polski przez Wandę refleksologii metodą INGHAM było celowo przemyślanym działaniem. Sama praktycznie stwierdziła jej wartości na sobie, odzyskała zdrowie utracone na emigracji.
Przetłumaczenie podręcznika „Lepsze Zdrowie z Refleksologią Stóp” w uczciwej formie edytorskiej pod właściwym nazwiskiem autora przez nas zminimalizowało fakt wcześniejszej kradzieży tematu i opublikowanie na rynku krajowym broszury pogwałcając wszelkie zasady prawa autorskiego przez osobę kompletnie niekompetentną i zagubioną w temacie.
Nadmienić trzeba, że nauka refleksologii „Metodą Ingham” dała początek pracy wszystkim szkołom refleksologii w świecie. Zabiegi „refleksologii” dzielone na finansowe kwoty i podział w czasie nie są i nigdy nie będą prawidłowym zabiegiem. Ciało ludzkie jest jedną zespoloną całością – terapia refleksologii w swej pracy ma zespolić i zjednoczyć pracę wszystkich gruczołów, organów i części ciała.

Dalsze wydarzenia w rozwoju tematu będę dopisywać sukcesywnie. Czy wystarczy mojej żonie zapału, werwy, siły, energii do doprowadzenia założonej przez siebie misji – nauczenia rodaków właściwej refleksologii, a w kraju do usankcjonowania zawodu refleksologa ? Zobaczymy. W świetle powyższych faktów można Ją nazwać Matką Polskiej Refleksologii gdy zaczynała samotnie „orkę na ugorze” wiele lat temu który z czasem zmieniła w zagospodarowany ogródek PIR. Swą praktykę spisała w formę kolejnego podręcznika refleksologii – dla zaawansowanych i nie tylko – 200 stron czeka na wydawcę.

Jesień 2004 była dobrym okresem dla szerzenia informacji na temat naszego działania. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do Białegostoku (dzięki Kasi A.) – Akademia Medyczna i Klub NOT. W Łodzi spotkaliśmy się z mieszkańcami tego miasta w Domu Kulturyna zaproszenie Eli B. i Ilony S. i ale najważniejsze wydarzenie tej jesieni to odpowiedź Ministerstwa Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy na nasz wniosek oficjalnego uznania zawodu refleksologa . Wniosek został rozaptrzony pozytywnie i wejdzie w życie odpowiednim rozporządzeniem w dniu 1 stycznia 2005 roku.

Jest to pełna sukcesu realizacja konsekwentnego dążenia Matki Polskiej Refleksologii Wandy Budzanowskiej Bratko od zaprezentowania na polskim gruncie autentycznej refleksologii kilka lat temu ,do jej oficjalnego uznania jako terapii przez polskie władze.Teraz dalsza przyszłość tej terapii zależy od nas refleksologów od naszego poziomu wykształcenia i prowadzenia na codzień odpowiednio wartościowej praktyki której najlepszymi sędziami będą nasi klienci.

© 2022 Refleksologia.com